Vải áo dài Kết

Vải áo dài kết được kết hoa, hột cườm, đá pha lê. Vải áo dài kết hoa được gia công tinh tế, tỉ mỉ, phù hợp cho các sự kiện làm sui, cưới hỏi.

Vải áo dài cô dâu kết chữ hỷ-ADTK 11981 Mã: ADTK 11981|Đặt 1 tuần

Vải áo dài cô dâu kết chữ hỷ

750,000đ/áo

Giá cố định

Vải áo dài hoa kết pha lê-ADK 11980 Mã: ADK 11980|Đặt 1 tuần

Vải áo dài hoa kết pha lê

950,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài hoa kết pha lê-ADK 11979 Mã: ADK 11979|Đặt 1 tuần

Vải áo dài hoa kết pha lê

950,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài hoa kết pha lê-ADK 11978 Mã: ADK 11978|Đặt 1 tuần

Vải áo dài hoa kết pha lê

950,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài hoa kết pha lê-ADK 11977 Mã: ADK 11977|Đặt 1 tuần

Vải áo dài hoa kết pha lê

950,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài hoa kết pha lê-ADK 11976 Mã: ADK 11976|Đặt 1 tuần

Vải áo dài hoa kết pha lê

950,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài hoa kết pha lê-ADK 11975 Mã: ADK 11975|Đặt 1 tuần

Vải áo dài hoa kết pha lê

950,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài hoa kết pha lê-ADK 11974 Mã: ADK 11974|Đặt 1 tuần

Vải áo dài hoa kết pha lê

950,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài kết hoa bồ công anh-ADK 11930 Mã: ADK 11930|Hàng có sẵn.

Vải áo dài kết hoa bồ công anh

1,100,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài kết hoa bồ công anh-ADK 11929 Mã: ADK 11929|Hàng có sẵn.

Vải áo dài kết hoa bồ công anh

1,100,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài kết pha lê cao cấp-ADK 11926 Mã: ADK 11926|Hàng có sẵn.

Vải áo dài kết pha lê cao cấp

2,850,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài kết pha lê cao cấp-ADK 11925 Mã: ADK 11925|Hàng có sẵn.

Vải áo dài kết pha lê cao cấp

2,850,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài kết pha lê cao cấp-ADK 11898 Mã: ADK 11898|Hàng có sẵn.

Vải áo dài kết pha lê cao cấp

2,850,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài vẽ lông đuôi công cao cấp-ADTK 11896 Mã: ADTK 11896|Đặt 1 tuần

Vải áo dài vẽ lông đuôi công cao cấp

1,850,000đ/áo

Giá cố định

Vải áo dài thêu chim công cao cấp-ADTK 11895 Mã: ADTK 11895|Đặt 1 tuần

Vải áo dài thêu chim công cao cấp

950,000đ/áo

Giá cố định

Vải áo dài thêu phượng hoàng cao cấp-ATK 11891 Mã: ATK 11891|Hàng có sẵn.

Vải áo dài thêu phượng hoàng cao cấp

1,200,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài thêu phượng hoàng cao cấp-ATK 11890 Mã: ATK 11890|Hàng có sẵn.

Vải áo dài thêu phượng hoàng cao cấp

1,200,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài thêu phượng hoàng cao cấp-ATK 11889 Mã: ATK 11889|Hàng có sẵn.

Vải áo dài thêu phượng hoàng cao cấp

1,200,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài thêu phượng hoàng cao cấp-ATK 11888 Mã: ATK 11888|Hàng có sẵn.

Vải áo dài thêu phượng hoàng cao cấp

1,200,000đ/vải áo

Giá cố định

Áo dài thiết kế kết pha lê cao cấp-ADTK 11884 Mã: ADTK 11884|Đặt 1 tuần

Áo dài thiết kế kết pha lê cao cấp

2,450,000đ/áo

Giá cố định

  • 4 / 5 điểm dựa trên 16 lượt đánh giá.