Áo dài thiết kế

Áo dài thiết kế được thiết kế trên áo dài may sẵn, hoa văn hoạt tiết phong phú. Áo dài thiết kế rất đẹp và sang trọng, thường được sử dụng trong các sự kiện cưới hỏi, dự tiệc, dự hội nghị.

Vải áo dài vẽ chim công cao cấp-ADTK 11700 Mã: ADTK 11700|Đặt 1 tuần

Vải áo dài vẽ chim công cao cấp

3,000,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài vẽ chim công cao cấp-ADTK 11699 Mã: ADTK 11699|Đặt 1 tuần

Vải áo dài vẽ chim công cao cấp

3,000,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài vẽ chim công cao cấp-ADTK 11698 Mã: ADTK 11698|Đặt 1 tuần

Vải áo dài vẽ chim công cao cấp

3,000,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài kết sang trọng-ADTK 11690 Mã: ADTK 11690|Hàng có sẵn.

Vải áo dài kết sang trọng

3,000,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài kết sang trọng-ADTK 11689 Mã: ADTK 11689|Hàng có sẵn.

Vải áo dài kết sang trọng

3,000,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài kết sang trọng-ADTK 9709 Mã: ADTK 9709|Hàng có sẵn.

Vải áo dài kết sang trọng

3,000,000đ/vải áo

Giá cố định

Áo dài kết hoa sen cao cấp-ADTK 11543 Mã: ADTK 11543|Đặt 2-3 tuần.

Áo dài kết hoa sen cao cấp

2,500,000đ/vải áo

Giá cố định

Áo dài cô dâu-ADTK 11486 Mã: ADTK 11486|Đặt 1 tuần

Áo dài cô dâu

1,350,000đ/vải áo

Giá cố định

Áo dài vẽ hoa đào-ADTK 11471 Mã: ADTK 11471|Đặt 1 tuần

Áo dài vẽ hoa đào

600,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài kết chim hạc-ADTK 11455 Mã: ADTK 11455|Đặt 1 tuần

Vải áo dài kết chim hạc

2,500,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài kết bồ công anh-ADTK 11446 Mã: ADTK 11446|Đặt 1 tuần

Vải áo dài kết bồ công anh

1,400,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài kết bồ công anh-ADTK 11445 Mã: ADTK 11445|Đặt 1 tuần

Vải áo dài kết bồ công anh

1,400,000đ/vải áo

Giá cố định

Áo dài kết chữ hỷ-ADTK 11410 Mã: ADTK 11410|Đặt 1 tuần

Áo dài kết chữ hỷ

1,300,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài kết hoa sen-ADTK 11398 Mã: ADTK 11398|Đặt 1 tuần

Vải áo dài kết hoa sen

1,000,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài kết hoa sen-ADTK 11397 Mã: ADTK 11397|Đặt 1 tuần

Vải áo dài kết hoa sen

1,000,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài kết hoa sen-ADTK 11396 Mã: ADTK 11396|Đặt 1 tuần

Vải áo dài kết hoa sen

1,000,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài kết hoa sen-ADTK 11395 Mã: ADTK 11395|Đặt 1 tuần

Vải áo dài kết hoa sen

1,000,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài kết hoa sen-ADTK 11394 Mã: ADTK 11394|Đặt 1 tuần

Vải áo dài kết hoa sen

1,000,000đ/vải áo

Giá cố định

Áo dài kết chim công cao cấp-ADTK 11388 Mã: ADTK 11388|Đặt 2-3 tuần.

Áo dài kết chim công cao cấp

4,600,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài vẽ hoa sen-ADTK 11387 Mã: ADTK 11387|Đặt 2-3 tuần.

Vải áo dài vẽ hoa sen

2,550,000đ/vải áo

Giá cố định