Áo dài thiết kế

Áo dài thiết kế được thiết kế trên áo dài may sẵn, hoa văn hoạt tiết phong phú. Áo dài thiết kế rất đẹp và sang trọng, thường được sử dụng trong các sự kiện cưới hỏi, dự tiệc, dự hội nghị.

Áo dài kết hoa sen cao cấp-ADTK 11543 Mã: ADTK 11543|Đặt 2-3 tuần.

Áo dài kết hoa sen cao cấp

2,500,000đ/vải áo

Giá cố định

Áo dài cô dâu-ADTK 11486 Mã: ADTK 11486|Đặt 1 tuần

Áo dài cô dâu

1,350,000đ/vải áo

Giá cố định

Áo dài vẽ hoa đào-ADTK 11471 Mã: ADTK 11471|Đặt 1 tuần

Áo dài vẽ hoa đào

600,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài kết chim hạc-ADTK 11455 Mã: ADTK 11455|Đặt 1 tuần

Vải áo dài kết chim hạc

2,500,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài kết bồ công anh-ADTK 11446 Mã: ADTK 11446|Đặt 1 tuần

Vải áo dài kết bồ công anh

1,400,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài kết bồ công anh-ADTK 11445 Mã: ADTK 11445|Đặt 1 tuần

Vải áo dài kết bồ công anh

1,400,000đ/vải áo

Giá cố định

Áo dài kết chữ hỷ-ADTK 11410 Mã: ADTK 11410|Đặt 1 tuần

Áo dài kết chữ hỷ

1,300,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài kết hoa sen-ADTK 11398 Mã: ADTK 11398|Đặt 1 tuần

Vải áo dài kết hoa sen

1,000,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài kết hoa sen-ADTK 11397 Mã: ADTK 11397|Đặt 1 tuần

Vải áo dài kết hoa sen

1,000,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài kết hoa sen-ADTK 11396 Mã: ADTK 11396|Đặt 1 tuần

Vải áo dài kết hoa sen

1,000,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài kết hoa sen-ADTK 11395 Mã: ADTK 11395|Đặt 1 tuần

Vải áo dài kết hoa sen

1,000,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài kết hoa sen-ADTK 11394 Mã: ADTK 11394|Đặt 1 tuần

Vải áo dài kết hoa sen

1,000,000đ/vải áo

Giá cố định

Áo dài kết chim công cao cấp-ADTK 11388 Mã: ADTK 11388|Đặt 2-3 tuần.

Áo dài kết chim công cao cấp

4,600,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài vẽ hoa sen-ADTK 11387 Mã: ADTK 11387|Đặt 2-3 tuần.

Vải áo dài vẽ hoa sen

2,550,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài vẽ hoa sen-ADTK 11386 Mã: ADTK 11386|Đặt 2-3 tuần.

Vải áo dài vẽ hoa sen

2,200,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài vẽ hoa sen-ADTK 11385 Mã: ADTK 11385|Đặt 2-3 tuần.

Vải áo dài vẽ hoa sen

2,200,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài vẽ lá bồ đề-ADTK 11383 Mã: ADTK 11383|Đặt 2-3 tuần.

Vải áo dài vẽ lá bồ đề

850,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài vẽ hoa sen-ADTK 11382 Mã: ADTK 11382|Đặt 2-3 tuần.

Vải áo dài vẽ hoa sen

1,450,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài vẽ hoa sen-ADTK 11381 Mã: ADTK 11381|Đặt 2-3 tuần.

Vải áo dài vẽ hoa sen

950,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài vẽ hoa sen-ADTK 11380 Mã: ADTK 11380|Đặt 2-3 tuần.

Vải áo dài vẽ hoa sen

1,750,000đ/vải áo

Giá cố định