Kho hàng giảm giá

Chương trình giảm giá tri ân khách hàng nhân dịp sinh nhật lần thứ 3 của shop vải áo dài Loan.

Áo dài vẽ chim Sếu-V3D3189 Mã: V3D3189
Giảm giá

Áo dài vẽ chim Sếu

450,000 đ/áo

Giảm còn

Vải áo dài vẽ nổi hoa dây-V3D3546 Mã: V3D3546
Giảm giá

Vải áo dài vẽ nổi hoa dây

600,000 đ/áo

Giảm còn

Vải áo dài nhung kết phối tay ren-ADK4118 Mã: ADK4118
Giảm giá

Vải áo dài nhung kết phối tay ren

1,800,000 đ/áo

Giảm còn

Vải áo dài vẽ hạc-V3D4199 Mã: V3D4199
Giảm giá

Vải áo dài vẽ hạc

500,000 đ/áo

Giảm còn

Áo dài vẽ hoa dây-V3D4414 Mã: V3D4414
Giảm giá

Áo dài vẽ hoa dây

450,000 đ/áo

Giảm còn

Áo dài vẽ hoa hồng-V3D4432 Mã: V3D4432
Giảm giá

Áo dài vẽ hoa hồng

820,000 đ/áo

Giảm còn

Vải áo dài đắp hoa-ADK4740 Mã: ADK4740
Giảm giá

Vải áo dài đắp hoa

630,000 đ/áo

Giảm còn

Vải áo dài kết hoa-ADK4742 Mã: ADK4742
Giảm giá

Vải áo dài kết hoa

630,000 đ/áo

Giảm còn

Vải áo dài kết hoa-ADK4743 Mã: ADK4743
Giảm giá

Vải áo dài kết hoa

630,000 đ/áo

Giảm còn

Vải áo dài thêu kết hoa-ADK4901 Mã: ADK4901
Giảm giá

Vải áo dài thêu kết hoa

820,000 đ/áo

Giảm còn

Vải áo dài thêu kết hoa-ADK4902 Mã: ADK4902
Giảm giá

Vải áo dài thêu kết hoa

820,000 đ/áo

Giảm còn

Vải áo dài vẽ chim Công cao cấp-V3D4968 Mã: V3D4968
Giảm giá

Vải áo dài vẽ chim Công cao cấp

1,900,000 đ/áo

Giảm còn

Vải áo dài vẽ sơn mài-V3D5036 Mã: V3D5036
Giảm giá

Vải áo dài vẽ sơn mài

550,000 đ/áo

Giảm còn

Vải áo dài vẽ sơn mài-V3D5042 Mã: V3D5042
Giảm giá

Vải áo dài vẽ sơn mài

550,000 đ/áo

Giảm còn

Vải áo dài kết hoa-ADK5056 Mã: ADK5056
Giảm giá

Vải áo dài kết hoa

680,000 đ/áo

Giảm còn

Vải áo dài vẽ kim tuyến-V3D5117 Mã: V3D5117
Giảm giá

Vải áo dài vẽ kim tuyến

680,000 đ/áo

Giảm còn

Vải áo dài vẽ kim tuyến-V3D5118 Mã: V3D5118
Giảm giá

Vải áo dài vẽ kim tuyến

680,000 đ/áo

Giảm còn

Vải áo dài kết hoa 3d-ADK5178 Mã: ADK5178
Giảm giá

Vải áo dài kết hoa 3d

820,000 đ/áo

Giảm còn

Vải áo dài kết hoa 3d-ADK5180 Mã: ADK5180
Giảm giá

Vải áo dài kết hoa 3d

820,000 đ/áo

Giảm còn

Vải áo dài kết hoa 3d-ADK5181 Mã: ADK5181
Giảm giá

Vải áo dài kết hoa 3d

820,000 đ/áo

Giảm còn