Vải áo dài Kết

Vải áo dài kết được kết hoa, hột cườm, đá pha lê. Vải áo dài kết hoa được gia công tinh tế, tỉ mỉ, phù hợp cho các sự kiện làm sui, cưới hỏi.

Vải áo dài kết đuôi công-ADK 11409 Mã: ADK 11409|Hàng có sẵn.

Vải áo dài kết đuôi công

1,750,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài kết đuôi công-ADK 11411 Mã: ADK 11411|Hàng có sẵn.

Vải áo dài kết đuôi công

1,750,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài kết đuôi công-ADK 11466 Mã: ADK 11466|Hàng có sẵn.

Vải áo dài kết đuôi công

2,250,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài kết hoa hồng môn-ADK 11458 Mã: ADK 11458|Đặt 1 tuần

Vải áo dài kết hoa hồng môn

1,100,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài kết chim hạc-ADTK 11455 Mã: ADTK 11455|Đặt 1 tuần

Vải áo dài kết chim hạc

2,500,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài kết hoa bi-ADK 11457 Mã: ADK 11457|Hàng có sẵn.

Vải áo dài kết hoa bi

1,300,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài kết hoa bi-ADK 11456 Mã: ADK 11456|Hàng có sẵn.

Vải áo dài kết hoa bi

1,300,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài kết hoa bi-ADK 11447 Mã: ADK 11447|Hàng có sẵn.

Vải áo dài kết hoa bi

1,300,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài kết bồ công anh-ADK 11454 Mã: ADK 11454|Hàng có sẵn.

Vải áo dài kết bồ công anh

1,300,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài kết bồ công anh-ADK 11453 Mã: ADK 11453|Đặt 1 tuần

Vải áo dài kết bồ công anh

1,100,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài kết bồ công anh-ADK 11452 Mã: ADK 11452|Đặt 1 tuần

Vải áo dài kết bồ công anh

1,100,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài kết bồ công anh-ADK 11451 Mã: ADK 11451|Đặt 1 tuần

Vải áo dài kết bồ công anh

1,100,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài kết bồ công anh-ADK 11450 Mã: ADK 11450|Đặt 1 tuần

Vải áo dài kết bồ công anh

1,100,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài kết bồ công anh-ADK 11449 Mã: ADK 11449|Đặt 1 tuần

Vải áo dài kết bồ công anh

1,100,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài kết bồ công anh-ADK 11448 Mã: ADK 11448|Đặt 1 tuần

Vải áo dài kết bồ công anh

1,400,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài kết bồ công anh-ADTK 11446 Mã: ADTK 11446|Đặt 1 tuần

Vải áo dài kết bồ công anh

1,400,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài kết bồ công anh-ADTK 11445 Mã: ADTK 11445|Đặt 1 tuần

Vải áo dài kết bồ công anh

1,400,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài kết hoa bi-ADK 11430 Mã: ADK 11430|Hàng có sẵn.

Vải áo dài kết hoa bi

1,300,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài kết hoa thủy vu-ADK 11429 Mã: ADK 11429|Hàng có sẵn.

Vải áo dài kết hoa thủy vu

1,500,000đ/vải áo

Giá cố định

Áo dài kết chữ hỷ-ADTK 11410 Mã: ADTK 11410|Đặt 1 tuần

Áo dài kết chữ hỷ

1,300,000đ/vải áo

Giá cố định

  • 4 / 5 điểm dựa trên 14 lượt đánh giá.