Vải áo dài Kết

Vải áo dài kết được kết hoa, hột cườm, đá pha lê. Vải áo dài kết hoa được gia công tinh tế, tỉ mỉ, phù hợp cho các sự kiện làm sui, cưới hỏi.

Vải áo dài kết phượng hoàng-ADK 11144 Mã: ADK 11144|Hàng có sẵn.

Vải áo dài kết phượng hoàng

3,300,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài kết phượng hoàng-ADK 11131 Mã: ADK 11131|Hàng có sẵn.

Vải áo dài kết phượng hoàng

3,300,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài kết phượng hoàng-ADK 11143 Mã: ADK 11143|Hàng có sẵn.

Vải áo dài kết phượng hoàng

3,300,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài nhung tuyết vẽ chim Công cao cấp-V3D 11140 Mã: V3D 11140|Đặt 2-3 tuần.

Vải áo dài nhung tuyết vẽ chim Công cao cấp

4,500,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài kết hoa rum-ADK 11132 Mã: ADK 11132|Đặt 1 tuần

Vải áo dài kết hoa rum

3,200,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài nhung tuyết kết chim công-ADK 11130 Mã: ADK 11130|Đặt 2-3 tuần.

Vải áo dài nhung tuyết kết chim công

6,000,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài kết hoa rum-ADK 11129 Mã: ADK 11129|Hàng có sẵn.

Vải áo dài kết hoa rum

1,500,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài kết hoa rum-ADK 11128 Mã: ADK 11128|Hàng có sẵn.

Vải áo dài kết hoa rum

1,500,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài kết hoa rum-ADK 11127 Mã: ADK 11127|Hàng có sẵn.

Vải áo dài kết hoa rum

1,500,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài kết hoa rum-ADK 11126 Mã: ADK 11126|Hàng có sẵn.

Vải áo dài kết hoa rum

1,500,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài kết hoa rum-ADK 11125 Mã: ADK 11125|Hàng có sẵn.

Vải áo dài kết hoa rum

1,500,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài kết hoa rum-ADK 11124 Mã: ADK 11124|Hàng có sẵn.

Vải áo dài kết hoa rum

1,500,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài kết sang trọng-ADK 11123 Mã: ADK 11123|Hàng có sẵn.

Vải áo dài kết sang trọng

1,200,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài kết sang trọng-ADK 11122 Mã: ADK 11122|Hàng có sẵn.

Vải áo dài kết sang trọng

1,200,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài kết sang trọng-ADK 11121 Mã: ADK 11121|Hàng có sẵn.

Vải áo dài kết sang trọng

1,200,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài kết hoa lan-ADK 11103 Mã: ADK 11103|Đặt 2-3 tuần.

Vải áo dài kết hoa lan

1,050,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài kết hoa lan-ADK 11102 Mã: ADK 11102|Đặt 2-3 tuần.

Vải áo dài kết hoa lan

900,000đ/vải áo

Giá cố định

Áo dài kết chim hạc cao cấp-ADTK 11085 Mã: ADTK 11085|Đặt 2-3 tuần.

Áo dài kết chim hạc cao cấp

2,500,000đ/vải áo

Giá cố định

Áo dài kết chim công cao cấp-ADTK 11084 Mã: ADTK 11084|Đặt 2-3 tuần.

Áo dài kết chim công cao cấp

3,300,000đ/vải áo

Giá cố định

Áo dài kết chim công cao cấp-ADTK 11083 Mã: ADTK 11083|Đặt 2-3 tuần.

Áo dài kết chim công cao cấp

3,300,000đ/vải áo

Giá cố định

  • 4 / 5 điểm dựa trên 13 lượt đánh giá.