Vải áo dài Kết

Vải áo dài kết được kết hoa, hột cườm, đá pha lê. Vải áo dài kết hoa được gia công tinh tế, tỉ mỉ, phù hợp cho các sự kiện làm sui, cưới hỏi.

Vải áo dài kết pha lê-ADTK 11848 Mã: ADTK 11848|Đặt 1 tuần

Vải áo dài kết pha lê

3,850,000đ/áo

Giá cố định

Vải áo dài kết pha lê-ADTK 11847 Mã: ADTK 11847|Đặt 1 tuần

Vải áo dài kết pha lê

2,750,000đ/áo

Giá cố định

Vải áo dài kết pha lê-ADTK 11846 Mã: ADTK 11846|Đặt 1 tuần

Vải áo dài kết pha lê

2,750,000đ/áo

Giá cố định

Vải áo dài kết pha lê-ADTK 11845 Mã: ADTK 11845|Đặt 1 tuần

Vải áo dài kết pha lê

2,750,000đ/áo

Giá cố định

Vải áo dài kết pha lê-ADTK 11844 Mã: ADTK 11844|Đặt 1 tuần

Vải áo dài kết pha lê

3,350,000đ/áo

Giá cố định

Vải áo dài vẽ chim công cao cấp-ADTK 11842 Mã: ADTK 11842|Đặt 1 tuần

Vải áo dài vẽ chim công cao cấp

3,650,000đ/áo

Giá cố định

Vải áo dài vẽ chim công cao cấp-ADTK 11843 Mã: ADTK 11843|Đặt 1 tuần

Vải áo dài vẽ chim công cao cấp

3,650,000đ/áo

Giá cố định

Vải áo dài kết hoa bồ công anh-ADK 11837 Mã: ADK 11837|Đặt 1 tuần

Vải áo dài kết hoa bồ công anh

1,100,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài thêu chim công cao cấp-ATK 11810 Mã: ATK 11810|Hàng có sẵn.

Vải áo dài thêu chim công cao cấp

950,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài thêu chim công cao cấp-ATK 11809 Mã: ATK 11809|Hàng có sẵn.

Vải áo dài thêu chim công cao cấp

950,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài thêu chim công cao cấp-ATK 11808 Mã: ATK 11808|Hàng có sẵn.

Vải áo dài thêu chim công cao cấp

950,000đ/vải áo

Giá cố định

Áo dài kết hoa cúc pha lê đen-ADTK 11797 Mã: ADTK 11797|Đặt 2-3 tuần.

Áo dài kết hoa cúc pha lê đen

1,700,000đ/áo

Giá cố định

Vải áo dài hoa rum-V3D 11796 Mã: V3D 11796|Hàng có sẵn.

Vải áo dài hoa rum

750,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài hoa vẽ 3D-V3D 11795 Mã: V3D 11795|Hàng có sẵn.

Vải áo dài hoa vẽ 3D

1,100,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài hoa vẽ 3D-V3D 11775 Mã: V3D 11775|Hàng có sẵn.

Vải áo dài hoa vẽ 3D

1,100,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài hoa rum-V3D 11794 Mã: V3D 11794|Hàng có sẵn.

Vải áo dài hoa rum

750,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài hoa rum-V3D 11793 Mã: V3D 11793|Hàng có sẵn.

Vải áo dài hoa rum

750,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài hoa rum-V3D 11792 Mã: V3D 11792|Hàng có sẵn.

Vải áo dài hoa rum

750,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài hoa rum-V3D 11791 Mã: V3D 11791|Hàng có sẵn.

Vải áo dài hoa rum

750,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài hoa rum-V3D 11774 Mã: V3D 11774|Hàng có sẵn.

Vải áo dài hoa rum

750,000đ/vải áo

Giá cố định

  • 4 / 5 điểm dựa trên 16 lượt đánh giá.