Vải áo dài Kết

Vải áo dài kết được kết hoa, hột cườm, đá pha lê. Vải áo dài kết hoa được gia công tinh tế, tỉ mỉ, phù hợp cho các sự kiện làm sui, cưới hỏi.

Vải áo dài kết hoa dây-ADK7501 Mã: ADK7501

Vải áo dài kết hoa dây

850,000 đ/áo

Giá cố định

Vải áo dài thêu kết chim công-ADK7025 Mã: ADK7025

Vải áo dài thêu kết chim công

1,450,000 đ/áo

Giá cố định

Vải áo dài thêu kết chim công-ADK7024 Mã: ADK7024

Vải áo dài thêu kết chim công

1,450,000 đ/áo

Giá cố định

Vải áo dài thêu kết chim công-ADK7021 Mã: ADK7021

Vải áo dài thêu kết chim công

1,450,000 đ/áo

Giá cố định

Vải áo dài thêu kết chim công-ADK7020 Mã: ADK7020

Vải áo dài thêu kết chim công

1,450,000 đ/áo

Giá cố định

Vải áo dài thêu kết chim công-ADK7019 Mã: ADK7019

Vải áo dài thêu kết chim công

1,450,000 đ/áo

Giá cố định

Vải áo dài thêu kết chim công-ADK7018 Mã: ADK7018

Vải áo dài thêu kết chim công

1,450,000 đ/áo

Giá cố định

Vải áo dài hoa hồng kết hạt-ADK7017 Mã: ADK7017

Vải áo dài hoa hồng kết hạt

1,100,000 đ/áo

Giá cố định

Vải áo dài hoa hồng kết hạt-ADK7016 Mã: ADK7016

Vải áo dài hoa hồng kết hạt

1,100,000 đ/áo

Giá cố định

Vải áo dài hoa hồng kết hạt-ADK7015 Mã: ADK7015

Vải áo dài hoa hồng kết hạt

1,100,000 đ/áo

Giá cố định

Vải áo dài hoa hồng kết hạt-ADK7004 Mã: ADK7004

Vải áo dài hoa hồng kết hạt

1,100,000 đ/áo

Giá cố định

Vải áo dài hoa hồng kết hạt-ADK7003 Mã: ADK7003

Vải áo dài hoa hồng kết hạt

1,100,000 đ/áo

Giá cố định

Vải áo dài hoa hồng kết hạt-ADK7002 Mã: ADK7002

Vải áo dài hoa hồng kết hạt

1,100,000 đ/áo

Giá cố định

Vải áo dài hoa hồng kết hạt-ADK7001 Mã: ADK7001

Vải áo dài hoa hồng kết hạt

1,100,000 đ/áo

Giá cố định

Vải áo dài hoa hồng kết hạt-ADK7000 Mã: ADK7000

Vải áo dài hoa hồng kết hạt

1,100,000 đ/áo

Giá cố định

Vải áo dài hoa hồng kết hạt-ADK6999 Mã: ADK6999

Vải áo dài hoa hồng kết hạt

1,100,000 đ/áo

Giá cố định

Vải áo dài hoa hồng kết hạt-ADK6998 Mã: ADK6998

Vải áo dài hoa hồng kết hạt

1,100,000 đ/áo

Giá cố định

Vải áo dài hoa hồng kết hạt-ADK6997 Mã: ADK6997

Vải áo dài hoa hồng kết hạt

1,100,000 đ/áo

Giá cố định

Vải áo dài hoa hồng kết hạt-ADK6996 Mã: ADK6996

Vải áo dài hoa hồng kết hạt

1,100,000 đ/áo

Giá cố định

Vải áo dài mẫu đơn kết hạt-ADK6995 Mã: ADK6995

Vải áo dài mẫu đơn kết hạt

1,250,000 đ/áo

Giá cố định