Vải áo dài vẽ

Vải áo dài vẽ trên nền vải Lụa, mềm, rủ, co dãn. Họa tiết vẽ sắc nét, mẫu mã đa dạng phong phú, vải áo dài vẽ được vẽ bởi các nghệ nhân nổi tiếng trong làng áo dài Việt Nam

Vải áo dài vẽ hoa Hồng.-V3D 10331 Mã: V3D 10331|Đặt 2-3 tuần.

Vải áo dài vẽ hoa Hồng.

1,800,000 đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài vẽ hoa kim tuyến-V3D 10233 Mã: V3D 10233|Hàng có sẵn.

Vải áo dài vẽ hoa kim tuyến

1,200,000 đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài vẽ hoa kim tuyến-V3D 10232 Mã: V3D 10232|Hàng có sẵn.

Vải áo dài vẽ hoa kim tuyến

1,400,000 đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài vẽ chim-V3D 10231 Mã: V3D 10231|Hàng có sẵn.

Vải áo dài vẽ chim

2,200,000 đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài vẽ chim-V3D 10230 Mã: V3D 10230|Hàng có sẵn.

Vải áo dài vẽ chim

2,200,000 đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài vẽ phong cảnh-V3D 10229 Mã: V3D 10229|Hàng có sẵn.

Vải áo dài vẽ phong cảnh

1,800,000 đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài vẽ phong cảnh-V3D 10228 Mã: V3D 10228|Hàng có sẵn.

Vải áo dài vẽ phong cảnh

1,800,000 đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài vẽ Phượng Hoàng-V3D 10227 Mã: V3D 10227|Hàng có sẵn.

Vải áo dài vẽ Phượng Hoàng

3,000,000 đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài vẽ Phượng Hoàng-V3D 10226 Mã: V3D 10226|Hàng có sẵn.

Vải áo dài vẽ Phượng Hoàng

3,000,000 đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài vẽ Phượng Hoàng-V3D 10225 Mã: V3D 10225|Hàng có sẵn.

Vải áo dài vẽ Phượng Hoàng

3,000,000 đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài vẽ Sen cao cấp-V3D 10224 Mã: V3D 10224|Đặt 1 tuần

Vải áo dài vẽ Sen cao cấp

1,300,000 đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài vẽ hoa Hồng-ADTK 10147 Mã: ADTK 10147|Đặt 1 tuần

Vải áo dài vẽ hoa Hồng

1,800,000 đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài phong cảnh-V3D 10023 Mã: V3D 10023|Hàng có sẵn.

Vải áo dài phong cảnh

650,000 đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài phong cảnh-V3D 10021 Mã: V3D 10021|Hàng có sẵn.

Vải áo dài phong cảnh

650,000 đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài phong cảnh-V3D 10020 Mã: V3D 10020|Hàng có sẵn.

Vải áo dài phong cảnh

650,000 đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài phong cảnh-V3D 10019 Mã: V3D 10019|Hàng có sẵn.

Vải áo dài phong cảnh

650,000 đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài vẽ 3D-V3D 9912 Mã: V3D 9912|Hàng có sẵn.

Vải áo dài vẽ 3D

600,000 đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài vẽ và kết hoa-ADK 9848 Mã: ADK 9848|Hàng có sẵn.

Vải áo dài vẽ và kết hoa

650,000 đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài vẽ và kết hoa-ADK 9847 Mã: ADK 9847|Hàng có sẵn.

Vải áo dài vẽ và kết hoa

650,000 đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài vẽ và kết hoa-ADK 9845 Mã: ADK 9845|Hàng có sẵn.

Vải áo dài vẽ và kết hoa

650,000 đ/vải áo

Giá cố định

  • 4 / 5 điểm dựa trên 44 lượt đánh giá.