Vải áo dài vẽ

Vải áo dài vẽ trên nền vải Lụa, mềm, rủ, co dãn. Họa tiết vẽ sắc nét, mẫu mã đa dạng phong phú, vải áo dài vẽ được vẽ bởi các nghệ nhân nổi tiếng trong làng áo dài Việt Nam

Vải áo dài nhung vẽ-V3D 11145 Mã: V3D 11145|Hàng có sẵn.

Vải áo dài nhung vẽ

800,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài kết phượng hoàng-ADK 11144 Mã: ADK 11144|Hàng có sẵn.

Vải áo dài kết phượng hoàng

3,300,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài kết phượng hoàng-ADK 11131 Mã: ADK 11131|Hàng có sẵn.

Vải áo dài kết phượng hoàng

3,300,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài kết phượng hoàng-ADK 11143 Mã: ADK 11143|Hàng có sẵn.

Vải áo dài kết phượng hoàng

3,300,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài vẽ chim Công cao cấp-V3D 11142 Mã: V3D 11142|Hàng có sẵn.

Vải áo dài vẽ chim Công cao cấp

2,500,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài vẽ chim Công cao cấp-V3D 11141 Mã: V3D 11141|Hàng có sẵn.

Vải áo dài vẽ chim Công cao cấp

2,500,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài nhung tuyết vẽ chim Công cao cấp-V3D 11140 Mã: V3D 11140|Đặt 2-3 tuần.

Vải áo dài nhung tuyết vẽ chim Công cao cấp

4,500,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài vẽ chim Công cao cấp-V3D 11139 Mã: V3D 11139|Hàng có sẵn.

Vải áo dài vẽ chim Công cao cấp

2,500,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài vẽ chim Công cao cấp-V3D 11138 Mã: V3D 11138|Hàng có sẵn.

Vải áo dài vẽ chim Công cao cấp

2,500,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài vẽ chim Công cao cấp-V3D 11137 Mã: V3D 11137|Hàng có sẵn.

Vải áo dài vẽ chim Công cao cấp

2,500,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài vẽ chim Công cao cấp-V3D 11136 Mã: V3D 11136|Hàng có sẵn.

Vải áo dài vẽ chim Công cao cấp

2,500,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài vẽ chim Công cao cấp-V3D 11135 Mã: V3D 11135|Hàng có sẵn.

Vải áo dài vẽ chim Công cao cấp

2,500,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài vẽ chim Công cao cấp-V3D 11134 Mã: V3D 11134|Hàng có sẵn.

Vải áo dài vẽ chim Công cao cấp

2,200,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài vẽ chim Công cao cấp-V3D 11133 Mã: V3D 11133|Hàng có sẵn.

Vải áo dài vẽ chim Công cao cấp

2,200,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài nhung tuyết kết chim công-ADK 11130 Mã: ADK 11130|Đặt 2-3 tuần.

Vải áo dài nhung tuyết kết chim công

6,000,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài vẽ cao cấp-V3D 11104 Mã: V3D 11104|Hàng có sẵn.

Vải áo dài vẽ cao cấp

2,200,000đ/vải áo

Giá cố định

Áo dài kết chim hạc cao cấp-ADTK 11085 Mã: ADTK 11085|Đặt 2-3 tuần.

Áo dài kết chim hạc cao cấp

2,500,000đ/vải áo

Giá cố định

Áo dài kết chim công cao cấp-ADTK 11084 Mã: ADTK 11084|Đặt 2-3 tuần.

Áo dài kết chim công cao cấp

3,300,000đ/vải áo

Giá cố định

Áo dài kết chim công cao cấp-ADTK 11083 Mã: ADTK 11083|Đặt 2-3 tuần.

Áo dài kết chim công cao cấp

3,300,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài vẽ hoa sen-V3D 11082 Mã: V3D 11082|Hàng có sẵn.

Vải áo dài vẽ hoa sen

750,000đ/vải áo

Giá cố định

  • 4 / 5 điểm dựa trên 45 lượt đánh giá.