Vải áo dài vẽ

Vải áo dài vẽ trên nền vải Lụa, mềm, rủ, co dãn. Họa tiết vẽ sắc nét, mẫu mã đa dạng phong phú, vải áo dài vẽ được vẽ bởi các nghệ nhân nổi tiếng trong làng áo dài Việt Nam

Vải áo dài vẽ hoa sen-V3D 11614 Mã: V3D 11614|Hàng có sẵn.

Vải áo dài vẽ hoa sen

950,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài vẽ hoa sen-V3D 11613 Mã: V3D 11613|Hàng có sẵn.

Vải áo dài vẽ hoa sen

950,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài vẽ hoa sen-V3D 11612 Mã: V3D 11612|Hàng có sẵn.

Vải áo dài vẽ hoa sen

950,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài vẽ hoa sen-V3D 11611 Mã: V3D 11611|Hàng có sẵn.

Vải áo dài vẽ hoa sen

950,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài vẽ hoa sen-V3D 11610 Mã: V3D 11610|Hàng có sẵn.

Vải áo dài vẽ hoa sen

950,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài vẽ hoa sen-V3D 11609 Mã: V3D 11609|Hàng có sẵn.

Vải áo dài vẽ hoa sen

950,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài vẽ hoa sen-V3D 11608 Mã: V3D 11608|Hàng có sẵn.

Vải áo dài vẽ hoa sen

950,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài vẽ hoa sen-V3D 11607 Mã: V3D 11607|Hàng có sẵn.

Vải áo dài vẽ hoa sen

950,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài vẽ hoa sen-V3D 11606 Mã: V3D 11606|Hàng có sẵn.

Vải áo dài vẽ hoa sen

950,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài vẽ hoa sen-V3D 11605 Mã: V3D 11605|Hàng có sẵn.

Vải áo dài vẽ hoa sen

950,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài vẽ hoa sen-V3D 11604 Mã: V3D 11604|Hàng có sẵn.

Vải áo dài vẽ hoa sen

950,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài vẽ hoa sen-V3D 11603 Mã: V3D 11603|Hàng có sẵn.

Vải áo dài vẽ hoa sen

950,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài vẽ hoa sen-V3D 11602 Mã: V3D 11602|Hàng có sẵn.

Vải áo dài vẽ hoa sen

950,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài vẽ hoa sen-V3D 11601 Mã: V3D 11601|Hàng có sẵn.

Vải áo dài vẽ hoa sen

950,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài vẽ hoa sen-V3D 11600 Mã: V3D 11600|Hàng có sẵn.

Vải áo dài vẽ hoa sen

950,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài kết hoa Tulip-ADK 11547 Mã: ADK 11547|Hàng có sẵn.

Vải áo dài kết hoa Tulip

950,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài kết đuôi công-ADK 11546 Mã: ADK 11546|Đặt 1 tuần

Vải áo dài kết đuôi công

2,250,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài vẽ lá bồ đề-V3D 11545 Mã: V3D 11545|Đặt 1 tuần

Vải áo dài vẽ lá bồ đề

850,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài kết phượng hoàng cao cấp-ADK 11544 Mã: ADK 11544|Hàng có sẵn.

Vải áo dài kết phượng hoàng cao cấp

2,500,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài chim phượng hoàng cao cấp-V3D 11542 Mã: V3D 11542|Hàng có sẵn.

Vải áo dài chim phượng hoàng cao cấp

3,350,000đ/vải áo

Giá cố định

  • 4 / 5 điểm dựa trên 45 lượt đánh giá.