Vải áo dài vẽ

Vải áo dài vẽ trên nền vải Lụa, mềm, rủ, co dãn. Họa tiết vẽ sắc nét, mẫu mã đa dạng phong phú, vải áo dài vẽ được vẽ bởi các nghệ nhân nổi tiếng trong làng áo dài Việt Nam

Vải áo dài hoa rum-V3D 11796 Mã: V3D 11796|Hàng có sẵn.

Vải áo dài hoa rum

750,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài hoa vẽ 3D-V3D 11795 Mã: V3D 11795|Hàng có sẵn.

Vải áo dài hoa vẽ 3D

1,100,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài hoa vẽ 3D-V3D 11775 Mã: V3D 11775|Hàng có sẵn.

Vải áo dài hoa vẽ 3D

1,100,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài hoa rum-V3D 11794 Mã: V3D 11794|Hàng có sẵn.

Vải áo dài hoa rum

750,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài hoa rum-V3D 11793 Mã: V3D 11793|Hàng có sẵn.

Vải áo dài hoa rum

750,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài hoa rum-V3D 11792 Mã: V3D 11792|Hàng có sẵn.

Vải áo dài hoa rum

750,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài hoa rum-V3D 11791 Mã: V3D 11791|Hàng có sẵn.

Vải áo dài hoa rum

750,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài hoa rum-V3D 11774 Mã: V3D 11774|Hàng có sẵn.

Vải áo dài hoa rum

750,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài đi chùa-V3D 11790 Mã: V3D 11790|Hàng có sẵn.

Vải áo dài đi chùa

500,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài lụa hoa rum-V3D 11789 Mã: V3D 11789|Hàng có sẵn.

Vải áo dài lụa hoa rum

800,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài lụa Thái Tuấn vẽ chim hạc-V3D 11788 Mã: V3D 11788|Hàng có sẵn.

Vải áo dài lụa Thái Tuấn vẽ chim hạc

800,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài vẽ hoa 3D-V3D 11787 Mã: V3D 11787|Hàng có sẵn.

Vải áo dài vẽ hoa 3D

600,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài vẽ hoa sen-V3D 11786 Mã: V3D 11786|Hàng có sẵn.

Vải áo dài vẽ hoa sen

700,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài vẽ hoa 3D-V3D 11785 Mã: V3D 11785|Hàng có sẵn.

Vải áo dài vẽ hoa 3D

650,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài vẽ hoa hồng-V3D 11784 Mã: V3D 11784|Hàng có sẵn.

Vải áo dài vẽ hoa hồng

650,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài vẽ hoa 3D-V3D 11783 Mã: V3D 11783|Hàng có sẵn.

Vải áo dài vẽ hoa 3D

700,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài vẽ hoa 3D-V3D 11782 Mã: V3D 11782|Hàng có sẵn.

Vải áo dài vẽ hoa 3D

700,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài hoa mẫu đơn-V3D 11777 Mã: V3D 11777|Hàng có sẵn.

Vải áo dài hoa mẫu đơn

900,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài hoa hồng môn-V3D 11776 Mã: V3D 11776|Hàng có sẵn.

Vải áo dài hoa hồng môn

1,100,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài hoa thủy vu cao cấp-V3D 11764 Mã: V3D 11764|Hàng có sẵn.

Vải áo dài hoa thủy vu cao cấp

2,200,000đ/vải áo

Giá cố định

  • 4 / 5 điểm dựa trên 45 lượt đánh giá.