Vải áo dài vẽ

Vải áo dài vẽ trên nền vải Lụa, mềm, rủ, co dãn. Họa tiết vẽ sắc nét, mẫu mã đa dạng phong phú, vải áo dài vẽ được vẽ bởi các nghệ nhân nổi tiếng trong làng áo dài Việt Nam

Vải áo dài vẽ chim Hạc-V3D9131 Mã: V3D9131

Vải áo dài vẽ chim Hạc

2,700,000 đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài vẽ chim Hạc-V3D9132 Mã: V3D9132

Vải áo dài vẽ chim Hạc

2,700,000 đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài vẽ chim Hạc-V3D9133 Mã: V3D9133

Vải áo dài vẽ chim Hạc

2,700,000 đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài vẽ chim Hạc-V3D9134 Mã: V3D9134

Vải áo dài vẽ chim Hạc

2,700,000 đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài vẽ chim Hạc-V3D9135 Mã: V3D9135

Vải áo dài vẽ chim Hạc

2,700,000 đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài vẽ chim Hạc-V3D9136 Mã: V3D9136

Vải áo dài vẽ chim Hạc

2,700,000 đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài vẽ chim Hạc-V3D9137 Mã: V3D9137

Vải áo dài vẽ chim Hạc

2,700,000 đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài vẽ và kết hoa-ADK9130 Mã: ADK9130

Vải áo dài vẽ và kết hoa

1,100,000 đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài vẽ và kết hoa-ADK9129 Mã: ADK9129

Vải áo dài vẽ và kết hoa

1,100,000 đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài vẽ và kết hoa-ADK9128 Mã: ADK9128

Vải áo dài vẽ và kết hoa

1,100,000 đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài vẽ và kết hoa-ADK9127 Mã: ADK9127

Vải áo dài vẽ và kết hoa

1,100,000 đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài vẽ và kết hoa-ADK9126 Mã: ADK9126

Vải áo dài vẽ và kết hoa

1,100,000 đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài vẽ cá-V3D9111 Mã: V3D9111

Vải áo dài vẽ cá

1,000,000 đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài vẽ Sen cao cấp-V3D9080 Mã: V3D9080

Vải áo dài vẽ Sen cao cấp

2,200,000 đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài gấm vẽ hoa Đào-V3D9016 Mã: V3D9016

Vải áo dài gấm vẽ hoa Đào

1,200,000 đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài vẽ Sen cao cấp-V3D9003 Mã: V3D9003

Vải áo dài vẽ Sen cao cấp

2,200,000 đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài vẽ hoa Rum-V3D8982 Mã: V3D8982

Vải áo dài vẽ hoa Rum

3,000,000 đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài vẽ Sen và Hạc-V3D8983 Mã: V3D8983

Vải áo dài vẽ Sen và Hạc

3,000,000 đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài vẽ chim Công-V3D8984 Mã: V3D8984

Vải áo dài vẽ chim Công

4,000,000 đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài vẽ hoa Đào-V3D8995 Mã: V3D8995

Vải áo dài vẽ hoa Đào

450,000 đ/vải áo

Giá cố định

  • 4 / 5 điểm dựa trên 34 lượt đánh giá.