Vải áo dài vẽ

Vải áo dài vẽ trên nền vải Lụa, mềm, rủ, co dãn. Họa tiết vẽ sắc nét, mẫu mã đa dạng phong phú, vải áo dài vẽ được vẽ bởi các nghệ nhân nổi tiếng trong làng áo dài Việt Nam

Vải áo dài kết đuôi công-ADK 11409 Mã: ADK 11409|Hàng có sẵn.

Vải áo dài kết đuôi công

1,750,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài kết đuôi công-ADK 11411 Mã: ADK 11411|Hàng có sẵn.

Vải áo dài kết đuôi công

1,750,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài kết đuôi công-ADK 11466 Mã: ADK 11466|Hàng có sẵn.

Vải áo dài kết đuôi công

2,250,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài kết hoa thủy vu-ADK 11429 Mã: ADK 11429|Hàng có sẵn.

Vải áo dài kết hoa thủy vu

1,500,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài kết chim công cao cấp-ADK 11393 Mã: ADK 11393|Hàng có sẵn.

Vải áo dài kết chim công cao cấp

2,500,000đ/vải áo

Giá cố định

Áo dài kết chim công cao cấp-ADTK 11388 Mã: ADTK 11388|Đặt 2-3 tuần.

Áo dài kết chim công cao cấp

4,600,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài kết pha lê sang trọng-ADK 11391 Mã: ADK 11391|Hàng có sẵn.

Vải áo dài kết pha lê sang trọng

1,600,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài kết pha lê sang trọng-ADK 11390 Mã: ADK 11390|Hàng có sẵn.

Vải áo dài kết pha lê sang trọng

1,600,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài kết pha lê sang trọng-ADK 11389 Mã: ADK 11389|Hàng có sẵn.

Vải áo dài kết pha lê sang trọng

1,600,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài kết pha lê sang trọng-ADK 11378 Mã: ADK 11378|Hàng có sẵn.

Vải áo dài kết pha lê sang trọng

1,600,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài kết pha lê sang trọng-ADK 11377 Mã: ADK 11377|Hàng có sẵn.

Vải áo dài kết pha lê sang trọng

1,600,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài kết pha lê sang trọng-ADK 11376 Mã: ADK 11376|Hàng có sẵn.

Vải áo dài kết pha lê sang trọng

1,600,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài kết pha lê sang trọng-ADK 11375 Mã: ADK 11375|Hàng có sẵn.

Vải áo dài kết pha lê sang trọng

1,600,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài vẽ hoa sen-ADTK 11387 Mã: ADTK 11387|Đặt 2-3 tuần.

Vải áo dài vẽ hoa sen

2,550,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài vẽ hoa sen-ADTK 11386 Mã: ADTK 11386|Đặt 2-3 tuần.

Vải áo dài vẽ hoa sen

2,200,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài vẽ hoa sen-ADTK 11385 Mã: ADTK 11385|Đặt 2-3 tuần.

Vải áo dài vẽ hoa sen

2,200,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài vẽ hoa sen-V3D 11384 Mã: V3D 11384|Đặt 2-3 tuần.

Vải áo dài vẽ hoa sen

1,900,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài vẽ lá bồ đề-ADTK 11383 Mã: ADTK 11383|Đặt 2-3 tuần.

Vải áo dài vẽ lá bồ đề

850,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài vẽ hoa sen-ADTK 11382 Mã: ADTK 11382|Đặt 2-3 tuần.

Vải áo dài vẽ hoa sen

1,450,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài vẽ hoa sen-ADTK 11381 Mã: ADTK 11381|Đặt 2-3 tuần.

Vải áo dài vẽ hoa sen

950,000đ/vải áo

Giá cố định

  • 4 / 5 điểm dựa trên 45 lượt đánh giá.