Vải áo dài chấm bi

Bộ sưu tập vải áo dài chấm bi tại Shop của Loan có nhiều mẫu mã và màu sắc khác nhau, có một số mẫu vải áo dài chấm bi kèm theo hoa trên, hoa dưới, hoa chạy dọc toàn thân, trông rật đẹp và lạ.

Vải áo dài chấm caro-DT7517 Mã: DT7517

Vải áo dài chấm caro

220,000 đ/vải áo

Giá thay đổi tùy chất vải

Vải áo dài chấm bi-DT4836 Mã: DT4836

Vải áo dài chấm bi

220,000 đ/vải áo

Giá thay đổi tùy chất vải

Vải áo dài chấm bi-DT4733 Mã: DT4733

Vải áo dài chấm bi

220,000 đ/vải áo

Giá thay đổi tùy chất vải

Vải áo dài chấm bi-DT4704 Mã: DT4704

Vải áo dài chấm bi

220,000 đ/vải áo

Giá thay đổi tùy chất vải

Vải áo dài chấm bi-DT4672 Mã: DT4672

Vải áo dài chấm bi

220,000 đ/vải áo

Giá thay đổi tùy chất vải

Vải áo dài chấm bi Cô Ba Sài Gòn-DT4626 Mã: DT4626

Vải áo dài chấm bi Cô Ba Sài Gòn

220,000 đ/vải áo

Giá thay đổi tùy chất vải

Vải áo dài hình cát nhuyễn-DT4322 Mã: DT4322

Vải áo dài hình cát nhuyễn

220,000 đ/vải áo

Giá thay đổi tùy chất vải

Vải áo dài gấm chấm bi tròn-DT4274 Mã: DT4274

Vải áo dài gấm chấm bi tròn

280,000 đ/vải áo

Giá thay đổi tùy chất vải

Vải áo dài chấm bi-DT4263 Mã: DT4263

Vải áo dài chấm bi

220,000 đ/vải áo

Giá thay đổi tùy chất vải

Vải áo dài họa tiết đá quí-DT4251 Mã: DT4251

Vải áo dài họa tiết đá quí

220,000 đ/vải áo

Giá thay đổi tùy chất vải

Vải áo dài Ngọc Khuê Các-DT4186 Mã: DT4186

Vải áo dài Ngọc Khuê Các

220,000 đ/vải áo

Giá thay đổi tùy chất vải

Vải áo dài hoa nhí-DT4178 Mã: DT4178

Vải áo dài hoa nhí

220,000 đ/vải áo

Giá thay đổi tùy chất vải

Vải áo dài chấm bi-DT3929 Mã: DT3929

Vải áo dài chấm bi

350,000 đ/vải áo

Giá thay đổi tùy chất vải

Vải áo dài chấm bi và hoa-DT3651 Mã: DT3651

Vải áo dài chấm bi và hoa

220,000 đ/vải áo

Giá thay đổi tùy chất vải

Vải áo dài thân trên chấm bi-BO2892 Mã: BO2892

Vải áo dài thân trên chấm bi

250,000 đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài hoa nhỏ-BO2882 Mã: BO2882

Vải áo dài hoa nhỏ

250,000 đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài hoa nhỏ toàn thân-BO2808 Mã: BO2808

Vải áo dài hoa nhỏ toàn thân

250,000 đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài chấm bi-DT2649 Mã: DT2649

Vải áo dài chấm bi

220,000 đ/vải áo

Giá thay đổi tùy chất vải

Vải áo dài hoa chấm bi-BO2626 Mã: BO2626

Vải áo dài hoa chấm bi

250,000 đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài chấm bi-DT2624 Mã: DT2624

Vải áo dài chấm bi

220,000 đ/vải áo

Giá thay đổi tùy chất vải