Vải áo dài Thêu

Vải áo dài thêu được thêu trên nhiều chất vải lụa, nét thêu không nhún vải, họa tiết thêu sắc sảo, đặc biệt nếu thêu trên nền vải lụa Tơ Tằm thì cực kỳ sang trọng.

Vải áo dài thêu Hạc-ATK 9749 Mã: ATK 9749|Hàng có sẵn.

Vải áo dài thêu Hạc

750,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài thêu hoa Sen-ATK 9778 Mã: ATK 9778|Hàng có sẵn.

Vải áo dài thêu hoa Sen

650,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài thêu hoa-ATK 9770 Mã: ATK 9770|Hàng có sẵn.
Giảm giá

Vải áo dài thêu hoa

550,000đ/vải áo

Giảm còn

Vải áo dài thêu kết hoa-ATK 9342 Mã: ATK 9342|Hàng có sẵn.

Vải áo dài thêu kết hoa

500,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài thêu kết chim Phượng-ATK 8987 Mã: ATK 8987|Hàng có sẵn.

Vải áo dài thêu kết chim Phượng

1,500,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài thêu đính đá-ATK 8191 Mã: ATK 8191|Hàng có sẵn.
Giảm giá

Vải áo dài thêu đính đá

680,000đ/vải áo

Giảm còn

Vải áo dài thêu đính đá-ATK 8189 Mã: ATK 8189|Hàng có sẵn.

Vải áo dài thêu đính đá

680,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài thêu đính đá-ATK 8186 Mã: ATK 8186|Hàng có sẵn.

Vải áo dài thêu đính đá

680,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài thêu đính đá-ATK 8185 Mã: ATK 8185|Hàng có sẵn.

Vải áo dài thêu đính đá

680,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài thêu đính đá-ATK 8183 Mã: ATK 8183|Hàng có sẵn.

Vải áo dài thêu đính đá

680,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài thêu đính đá-ATK 8182 Mã: ATK 8182|Hàng có sẵn.

Vải áo dài thêu đính đá

680,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài tơ tằm thêu Phượng Hoàng-ATK 7412 Mã: ATK 7412|Hàng có sẵn.

Vải áo dài tơ tằm thêu Phượng Hoàng

1,150,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài tơ tằm thêu Phượng Hoàng-ATK 7411 Mã: ATK 7411|Hàng có sẵn.

Vải áo dài tơ tằm thêu Phượng Hoàng

1,150,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải tơ tằm thêu chim Công-ATK 7202 Mã: ATK 7202|Hàng có sẵn.

Vải tơ tằm thêu chim Công

1,150,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải tơ tằm thêu chim Công-ATK 7201 Mã: ATK 7201|Hàng có sẵn.

Vải tơ tằm thêu chim Công

1,150,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài thêu hoa-ATK 6631 Mã: ATK 6631|Hàng có sẵn.
Giảm giá

Vải áo dài thêu hoa

480,000đ/vải áo

Giảm còn

Vải áo dài thêu hoa-ATK 6628 Mã: ATK 6628|Hàng có sẵn.

Vải áo dài thêu hoa

350,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài thêu hoa-ATK 6504 Mã: ATK 6504|Hàng có sẵn.
Giảm giá

Vải áo dài thêu hoa

580,000đ/vải áo

Giảm còn

Vải áo dài thêu hoa-ATK 4999 Mã: ATK 4999|Hàng có sẵn.
Giảm giá

Vải áo dài thêu hoa

350,000đ/vải áo

Giảm còn

Vải áo dài thêu hoa-ATK 4997 Mã: ATK 4997|Hàng có sẵn.
Giảm giá

Vải áo dài thêu hoa

350,000đ/vải áo

Giảm còn

  • 4 / 5 điểm dựa trên 39 lượt đánh giá.