Lụa Tằm Thái

Vải áo dài Lụa Tằm Thái (còn được gọi là Lụa Tằm Ý, Lụa Tơ Ý) là loại vải có chất liệu nhẹ, độ rũ cao, và độ co giãn vừa nên tạo được sự thoải mái và sự uyển chuyển cho người mặc.

Vải áo dài hoa 3D-DT 10360 Mã: DT 10360|In 2-4 ngày.

Vải áo dài hoa 3D

200,000 đ/vải áo

Giá thay đổi tùy chất vải

Vải áo dài hoa 3D-DT 10359 Mã: DT 10359|In 2-4 ngày.

Vải áo dài hoa 3D

200,000 đ/vải áo

Giá thay đổi tùy chất vải

Vải áo dài hoa 3D-DT 10358 Mã: DT 10358|In 2-4 ngày.

Vải áo dài hoa 3D

200,000 đ/vải áo

Giá thay đổi tùy chất vải

Vải áo dài hoa 3D-DT 10357 Mã: DT 10357|In 2-4 ngày.

Vải áo dài hoa 3D

200,000 đ/vải áo

Giá thay đổi tùy chất vải

Vải áo dài hoa 3D-DT 10356 Mã: DT 10356|In 2-4 ngày.

Vải áo dài hoa 3D

200,000 đ/vải áo

Giá thay đổi tùy chất vải

Vải áo dài hoa Sen-DT 10355 Mã: DT 10355|In 2-4 ngày.

Vải áo dài hoa Sen

200,000 đ/vải áo

Giá thay đổi tùy chất vải

Vải áo dài hoa nhí.-DT 10354 Mã: DT 10354|In 2-4 ngày.

Vải áo dài hoa nhí.

200,000 đ/vải áo

Giá thay đổi tùy chất vải

Vải áo dài hoa 3D.-DT 10353 Mã: DT 10353|In 2-4 ngày.

Vải áo dài hoa 3D.

200,000 đ/vải áo

Giá thay đổi tùy chất vải

Vải áo dài hoa 3D.-DT 10352 Mã: DT 10352|In 2-4 ngày.

Vải áo dài hoa 3D.

200,000 đ/vải áo

Giá thay đổi tùy chất vải

Vải áo dài hoa 3D.-DT 10351 Mã: DT 10351|In 2-4 ngày.

Vải áo dài hoa 3D.

200,000 đ/vải áo

Giá thay đổi tùy chất vải

Vải áo dài hoa 3D.-DT 10350 Mã: DT 10350|In 2-4 ngày.

Vải áo dài hoa 3D.

200,000 đ/vải áo

Giá thay đổi tùy chất vải

Vải áo dài hoa 3D.-DT 10349 Mã: DT 10349|In 2-4 ngày.

Vải áo dài hoa 3D.

200,000 đ/vải áo

Giá thay đổi tùy chất vải

Vải áo dài hoa 3D.-DT 10348 Mã: DT 10348|In 2-4 ngày.

Vải áo dài hoa 3D.

200,000 đ/vải áo

Giá thay đổi tùy chất vải

Vải áo dài hoa 3D.-DT 10347 Mã: DT 10347|In 2-4 ngày.

Vải áo dài hoa 3D.

200,000 đ/vải áo

Giá thay đổi tùy chất vải

Vải áo dài hoa 3D.-DT 10346 Mã: DT 10346|In 2-4 ngày.

Vải áo dài hoa 3D.

200,000 đ/vải áo

Giá thay đổi tùy chất vải

Vải áo dài hoa nhí.-DT 10345 Mã: DT 10345|In 2-4 ngày.

Vải áo dài hoa nhí.

200,000 đ/vải áo

Giá thay đổi tùy chất vải

Vải áo dài hoa 3D.-DT 10344 Mã: DT 10344|In 2-4 ngày.

Vải áo dài hoa 3D.

200,000 đ/vải áo

Giá thay đổi tùy chất vải

Vải áo dài hoa 3D.-DT 10343 Mã: DT 10343|In 2-4 ngày.

Vải áo dài hoa 3D.

200,000 đ/vải áo

Giá thay đổi tùy chất vải

Vải áo dài hoa nhí.-DT 10342 Mã: DT 10342|In 2-4 ngày.

Vải áo dài hoa nhí.

200,000 đ/vải áo

Giá thay đổi tùy chất vải

Vải áo dài hoa 3D.-DT 10341 Mã: DT 10341|In 2-4 ngày.

Vải áo dài hoa 3D.

200,000 đ/vải áo

Giá thay đổi tùy chất vải

  • 5 / 5 điểm dựa trên 1994 lượt đánh giá.