Vải áo dài Thêu

Vải áo dài thêu được thêu trên nhiều chất vải lụa, nét thêu không nhún vải, họa tiết thêu sắc sảo, đặc biệt nếu thêu trên nền vải lụa Tơ Tằm thì cực kỳ sang trọng.

Vải áo dài thêu chim công cao cấp-ADTK 11895 Mã: ADTK 11895|Đặt 1 tuần

Vải áo dài thêu chim công cao cấp

950,000đ/áo

Giá cố định

Vải áo dài thêu phượng hoàng cao cấp-ATK 11891 Mã: ATK 11891|Hàng có sẵn.

Vải áo dài thêu phượng hoàng cao cấp

1,200,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài thêu phượng hoàng cao cấp-ATK 11890 Mã: ATK 11890|Hàng có sẵn.

Vải áo dài thêu phượng hoàng cao cấp

1,200,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài thêu phượng hoàng cao cấp-ATK 11889 Mã: ATK 11889|Hàng có sẵn.

Vải áo dài thêu phượng hoàng cao cấp

1,200,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài thêu phượng hoàng cao cấp-ATK 11888 Mã: ATK 11888|Hàng có sẵn.

Vải áo dài thêu phượng hoàng cao cấp

1,200,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài thêu hoa sen-ATK 11887 Mã: ATK 11887|Hàng có sẵn.

Vải áo dài thêu hoa sen

750,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài thêu hoa sen-ATK 11886 Mã: ATK 11886|Hàng có sẵn.

Vải áo dài thêu hoa sen

750,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài thêu hoa sen-ATK 11885 Mã: ATK 11885|Hàng có sẵn.

Vải áo dài thêu hoa sen

750,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài thêu chim công cao cấp-ATK 11810 Mã: ATK 11810|Hàng có sẵn.

Vải áo dài thêu chim công cao cấp

950,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài thêu chim công cao cấp-ATK 11809 Mã: ATK 11809|Hàng có sẵn.

Vải áo dài thêu chim công cao cấp

950,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài thêu chim công cao cấp-ATK 11808 Mã: ATK 11808|Hàng có sẵn.

Vải áo dài thêu chim công cao cấp

950,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài thêu chim hạc-ATK 11807 Mã: ATK 11807|Hàng có sẵn.

Vải áo dài thêu chim hạc

750,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài thêu chim hạc-ATK 11806 Mã: ATK 11806|Hàng có sẵn.

Vải áo dài thêu chim hạc

750,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài thêu hoa sen kết pha lê-ATK 11754 Mã: ATK 11754|Hàng có sẵn.

Vải áo dài thêu hoa sen kết pha lê

1,250,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài thêu hoa sen kết pha lê-ATK 11753 Mã: ATK 11753|Hàng có sẵn.

Vải áo dài thêu hoa sen kết pha lê

1,250,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài thêu hoa sen kết pha lê-ATK 11752 Mã: ATK 11752|Hàng có sẵn.

Vải áo dài thêu hoa sen kết pha lê

1,250,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài thêu kết chim Phượng-ATK 8987 Mã: ATK 8987|Hàng có sẵn.

Vải áo dài thêu kết chim Phượng

1,500,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài thêu đính đá-ATK 8191 Mã: ATK 8191|Hàng có sẵn.
Giảm giá

Vải áo dài thêu đính đá

680,000đ/vải áo

Giảm còn

Vải áo dài thêu đính đá-ATK 8189 Mã: ATK 8189|Hàng có sẵn.

Vải áo dài thêu đính đá

680,000đ/vải áo

Giá cố định

Vải áo dài thêu đính đá-ATK 8186 Mã: ATK 8186|Hàng có sẵn.

Vải áo dài thêu đính đá

680,000đ/vải áo

Giá cố định

  • 4 / 5 điểm dựa trên 48 lượt đánh giá.